Projectnaam
Drainage-, funderings- en bemalingsadvies Kern Wieringerwerf

Kenmerken
Onderzoek en advies, Grondwatermonitoring, Drainage, Riolering

Opdrachtgever
Gemeente Hollands Kroon, Afdeling Leefomgeving